دهمین محموله واکسن چینی کرونا بامداد امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دهمین محموله واکسن چینی کرونا بامداد امروز یکشنبه ۱۰ مرداد وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و جهت توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
در این مرحله یک میلیون و ۱۲۰ هزار دوز واکسن به کشور وارد شد و در مجموع تاکنون ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار دوز واکسن وارد کشور شده است.
گفتنی است نهمین محموله واکسن چینی ۳ مرداد وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شده بود که حجم آن یک میلیون و ۹۵ هزار و ۲۰۰ دوز واکسن کرونا بود.
دهمین محموله واکسن چینی وارد فرودگاه امام شد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari