نشست علمی تخصصی سیاست های اقتصادی و پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی صبح روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) برگزار شد.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari