رئیس سازمان شیلات ایران گفت: ۵۰هزار قطعه بچه ماهی خاویاری گونه فیل ماهی(بلوگا) امسال به بخش خصوصی تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نبی الله خون میرزایی در بازدید از بخش‌های مختلف یک مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گفت: ۵۰ هزار قطعه بچه ماهی خاویاری گونه فیل ماهی (بلوگا) امسال به بخش خصوصی تحویل داده شد.
رئیس سازمان شیلات ایران افزود: این مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی یکی از مراکز استراتژیک شیلاتی کشور است که هم در زمینه تکثیر بچه ماهیان برای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی ایفای نقش می‌کند و هم در تأمین بچه ماهیان ارزشمند خاویاری برای بخش‌های خصوصی که گام مهمی درجهت حفظ و احیای نسل باارزش خاویاری است.
میرزایی امکانات و تجهیزات ویژه تکثیر و محیط‌های کشت، سالن‌های تکثیر، انگوباسیون و همچنین استخرهای پرورش و نیز حضور نیروهای متخصص و مجرب را بسیار مهم و باارزش دانست و گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نوسازی تأسیسات و تجهیزات مرکز ازجمله اموری است که با تأمین اعتبارات باید کاستی‌ها را برطرف و آن تجهیزات را بروز کنیم.
مدیرکل شیلات مازندران هم با اشاره به عملکرد مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید رجایی ساری در سال ۱۳۹۹، در تکثیر مصنوعی بچه ماهیان سفید و خاویاری برای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی را از لحاظ کمی و کیفی مطلوب و با پیشرفت ۱۰۰ درصدی اعلام کرد.
حسن اسحاقی افزود: شیلات مازندران در راستای مأموریت خود در بازسازی ذخایر آبزیان دریایی چه به صورت تکثیر طبیعی و چه به صورت نیمه مصنوعی امسال عملکرد قابل قبولی داشته است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari