با وجود چندین مکاتبه که بین دستگاه های ذیربط صورت گرفته و حتی آخرین اعلام وزارت کشاورزی  به صمت هم تکلیف واردات موز به ویژه حدود ۳۰۰۰ تنی که به گمرک رسیده را مشخص نکرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار مقرر شد که واردات موز تنها به شرط صادرات سیب انجام شده و با انجام ثبت سفارش و تایید کد منشأ ارز بلامانع باشد.
 
اما آنچه چندی پیش اتفاق افتاد این بود که حجم زیادی از موزهای وارداتی زمانی به گمرک اظهار و درخواست ترخیص دارند که برای آنها ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و همچنین 
تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده ولی شرط مصوبه یعنی صادرات سیب را ندارد.
بر این اساس، با توجه به اختلافی که وجود داشت گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزارت صمت خواست تا تکلیف واردات موز را مشخص کرده و یا اینکه در این رابطه اصلاحی در مصوبه صورت دهد. 

ولی اعلام قبادی -معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت- در پاسخ به درخواست ارونقی -معاون فنی گمرک ایران-  از این حکایت داشت که وزارت صمت مخالف واردات موز بدون شرط صادرات سیب نیست و اشاره شد که مصوبه مربوطه در زمانی بوده که می خواستند هم صادرات سیب افزایش پیدا کند و هم بازار موز متعادل شود ولی اکنون زمان صادرات سیب نیست و از نظر وزارت صمت امکان واردات موز بر اساس مقررات صادرات و واردات بلامانع است. با این وجود قبادی خواسته بود که گمرک از وزارت کشاورزی نیز کسب تکلیف کند. 
سومین نامه نگاری از سمت گمرک با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت و طی آن معاون فنی گمرک به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد اعلام کرد که در حال حاضر حجمی حدود ۲۵۰۰ تن موز وارد گمرک شده که ثبت سفارش و کد رهگیری بانک را نیز دارد اما صادرات سیب مقابل آن صورت نگرفته، از این رو از گیلان پور خواسته بود تا تکلیف واردات موز به ویژه آن دسته که بدون صادرات سیب انجام می شود را مشخص کند. 

اما آنچه در چهارمین مکاتبه صورت گرفته اعلام نظر معاون وزارت جهاد به رئیس سازمان توسعه تجارت است که طی آن دو مورد را مد نظر قرار داده که در نهایت مشخص کننده تکلیف موزهای وارداتی موجود در گمرک نیست؛ به طوری که در بخشی از این مکاتبه اعلام شده که «به منظور امکان مدیریت واردات موز و همچنین توسعه صادرات سیب یک بند در دستور کار کمیسیون ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون مربوطه قرار گیرد که طی آن شده به ازای صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی درجه ۱ و ۲ یا صادرات یک کیلوگرم کشمش و یا صادرات یک کیلوگرم پرتغال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز پنج درصد ارزش تعیین شود.»
اما در بخشی دیگر  این مکاتبه به جریان ثبت سفارش های قبلی بر می گردد که معاون وزارت جهاد گفته که  در خصوص تمدید مهلت استفاده از اظهارنامه های صادرات سیب درختی جهت واردات موز و با توجه به غیر فعال شدن ثبت سفارش واردات موز در سامانه جامع تجارت و ایجاد حق مکتسبه برای صادر کنندگان سیب درختی «کلیه اظهارنامه هایی که از تاریخ اول بهمن ۱۳۹۸ و بعد از آن در دوره غیر فعال بودن ثبت سفارش موز صادر و مهر خروج محموله در پشت اظهارنامه باشد از امکان واردات موز با شرایط مندرج در بند ۵ مندرجات یادداشت فرعی فصل ۸ کتاب مقررات صادرات و واردات به مدت شش ماه از زمان فعال شدن مجدد ثبت سفارش موز برخوردار شوند.»
بر این اساس آنچه در این مکاتبه و در مجموع چهار مکاتبه صورت گرفته بین گمرک، وزارت صمت و جهاد صورت گرفته تغییر تازه ای در نحوه واردات موز ایجاد نکرده و همچنان مشخص نیست که گمرک باید در قبال موزهای وارداتی که سیبی در قبال آن صادر شده چگونه عمل کند.
 این در حالی است که میزان موزهای وارداتی موجود در گمرک حدود ۳۰۰۰ تن برآورد می شود، با این وجود پیش از این معاون فنی گمرک ایران گفته بود که  چون مورهای وارد شده ثبت سفارش دارند و منشأ ارزش آن تایید شده و از تخفیف استفاده نکرده اند، گمرک  نسبت به ترخیص کالا جهت ممانعت از  فسادپذیری کالا اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari