استاد اقتصاد دانشگاه درباره سود به سپرده های بانکی گفت: معتقدیم که باید پول سپرده از محل تولید باشد نه فعالیت های ربوی.
به گزارش خبرنگار مهر حسین عیوضلو در نشست سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت دهم از نگاه اقتصاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۶ مرداد برگزار شد با اشاره به لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی بر اهمیت مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت تولید تاکید و اظهار کرد: ما با اصل و اساس بانکداری مخالف نیستیم ولی باید بانک‌ها را در چارچوب مأموریت‌ها هماهنگ کرد.
وی افزود: باید افراد خبره بالای سر مدیریت بانکی قرار بگیرند.
این مدرس اقتصاد در دانشگاه درباره نحوه مدیریت بانکی و بانکداری گفت: باید چارچوب‌هایی را تدوین و طراحی کرد و به بانک‌ها گفت که در این چارچوب‌های طراحی شده فعالیت کنند؛ بانک‌ها نیز موظف به انطباق خود را این چارچوب خاص هستند.
عیوضلو با تاکید بر اهمیت اقتصادی بودن فعالیت بانک‌ها و دوری از فعالیت ربوی اظهار کرد: ما با سپرده گذاری مردم در بانک‌ها مخالف نیستیم ولی باید سپرده‌های مردم در تولید سرمایه گذاری شود و از محل سود فعالیت‌های تولیدی، به سپرده گذاران سود پرداخت شود.
وی تصریح کرد: کارشناسان اقتصاد اسلامی با بیشتر شدن سود سپرده‌های بانکی و رقابتی شدن آن مخالف نیستند ولی باید از راه فعالیت حلال این سود به دست بیاید نه از محل دریافت سود از تسهیلات بانکی تا این سودها به عنوان پول‌های شبهه ناک شناخت شود بلکه باید سود سپرده‌ها، حلال باشد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari