با همین شرایط فعلی کشور ما می‌تواند حدود ۱۷ درصد از بازار کشور های همسایه را از آن خود کند که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به ۱۰ برابر حجم کنونی تجارت خارجی کشور.
رضا توکلی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) می‌گوید: در حال حاضر حجم تجارت در منطقه همسایگی ما ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد دلار واردات برآورد می‌شود که بنابر آمار سال ۲۰۱۸، سهم جمهوری اسلامی ایران از این بازار زیر ۲ درصد است. با یک انطباق میان جریان صادرات این منطقه با واردات جمهوری اسلامی ایران و بالعکس، برآورد ما این است که با همین شرایط فعلی کشور ما می‌تواند حدود ۱۷ درصد از این بازار را از آن خود کند که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به ۱۰ برابر حجم کنونی تجارت خارجی کشور.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari