حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های 1397-1390 و حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول 1399-1390 منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،‌ اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی به منظور ارائه ساز وکار بخش واقعی اقتصاد ایران بر اساس آخرین طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آمارهای بین الملل، دو مجموعه گزارش‌ از ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی ایران به شرح زیر منتشر کرده است:
1- حسابهای ملی سالانه ایران به تفکیک بخش‌های فعالیتی و نهادی اقتصاد بر مبنای نظام حسابهای ملی 2008 به قیمت‌ها‌ی جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)
2- حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)
ارقام حسابهای ملی سالانه و فصلی تهیه شده در بانک مرکزی به طور کلی دارای ویژگی‌های جدید زیر است: 
– تهیه ارقام حساب‌های سالانه بخش های نهادی اقتصاد علاوه بر اقتصاد ملی و بخش‌های فعالیتی
– ارتباط زنجیره‏ ای و نظام‌مند ارقام سالانه حساب‌های مختلف در یک سلسله توالی نهادی و سازگار
– تهیه و تدوین ارقام بر مبنای آخرین نسخه استاندارد نظام حساب‌های ملی 2008 (SNA)
– تهیه و تنظیم آخرین نسخه نظام طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC (نسخه چهارم)
– توسعه و تکمیل مرزهای حساب تولید و حساب سرمایه منطبق بر نظام حساب‌های ملی 2008
– افزایش رشته فعالیت‌های اقتصادی ارقام سالانه از 62 به 77 قلم منطبق بر نظام ISIC (نسخه چهارم)
– انضمام پیوست‌های تکمیلی شامل، شاخص زنجیره‌ای، اقتصاد نامشهود، حساب سرمایه و حساب ترازنامه
– تهیه و تدوین ارقام سه ماهه بر مبنای آخرین نسخه استاندارد نظام حسابهای ملی فصلی2017 (QNA)
– افزایش رشته فعالیت‌های اقتصادی ارقام فصلی از 12 به 19 قلم منطبق بر نظام ISIC (نسخه چهارم)
– تهیه و ارائه آمار حساب‌های ملی ایران بر مبنای قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395
لازم به ذکر است، جداول آماری تهیه شده به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیل های اقتصادی، سیاست گذاران و برنامه‌ریزان را قادر می‌سازد تا آثار عملکرد برنامه ها و سیاست های اقتصادی اعمال شده را در مقاطع زمانی سالانه و فصلی بررسی کنند.
گفتنی است، اجرای کامل نظام جدید حساب‌های ملی بر اساس توصیه دفتر آمار سازمان ملل متحد شامل شش مرحله است. مرحله اول و دوم محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه و تولید ملی به تفکیک فعالیت‌ها و اجزای آن‌ و محاسبه درآمد ملی و مبادلات با دنیای خارج است. مراحل سه تا پنج نیز مستلزم تهیه توالی حساب‌های اقتصادی از حساب تولید تا حساب مالی به تفکیک بخش‌های نهادی اقتصاد است. مرحله ششم نیز تهیه سایر حساب‌های اقتصادی از جمله ترازنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی است.
نظام حساب‌های ملی با اضافه شدن توالی حساب‌ها، نقش محوری و هماهنگ‌کننده در میان سایر نظام‏ های آماری حسابهای کلان اقتصادی نظیر آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالی دولت، آمارهای پولی و مالی و حساب‌ جریان وجوه، پیدا می‌کند.
بر این اساس بانک مرکزی در راستای ارتقا و بهنگام سازی آمار حساب‌های ملی مطابق با آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد نظام حساب‌های ملی سازمان ملل متحد، پیاده سازی نظام حساب‌های ملی 2008 را از اواخر سال 1396 در دستور کار خود قرار داده است.
نظام حساب‌های ملی 2008 پنجمین و آخرین ویرایش نظام حساب‌های ملی از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون است. تغییرات صورت گرفته در نظام حساب‌های ملی 2008 نسبت به نسخه قبلی آن (1993) آمار حساب‌های ملی را منطبق با تحولات شرایط اقتصادی، پیشرفت‌های انجام شده در حوزه تحقیقات روش‌شناسی و نیازهای کاربران متحول ساخته است.
مجموعه گزارش حسابهای ملی سالانه پس از ارائه چارچوب مباحث اصلی، شامل چهار پیوست تکمیلی است که بخشی از مطالب مهم نظام حساب‌های ملی 2008 و اقدامات انجام شده در این بانک به صورت تفصیلی و در قالب پیوست‌های زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
پیوست اول: شاخص‌های زنجیره‌ای
پیوست دوم: اقتصاد نامشهود
پیوست سوم: حساب‌ سرمایه
پیوست چهارم: حساب ترازنامه    

در پایان خاطر نشان می‌سازد، علاقه‌مندان جهت مطالعه متون و جداول هر یک از گزارش‌های مذکور می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir به بخش آمار‌ها و داده‌ها، حساب‌های ملی ایران، حسابهای ملی سالانه و فصلی مراجعه کنند.

 همچنین متقاضیان می‌توانند جهت دسترسی سریع به پیوندهای زیر مراجعه کنند:

•  جداول ارقام حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)
 گزارش حسابهای ملی سالانه ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی سال‌های (1397-1390)
جداول ارقام حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)
گزارش
حسابهای ملی فصلی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی فصول (1399-1390)

انتهای پیام/ب

source

توسط ecokhabari