بهره‌برداری از سد اَرغون دشتستان و آبگیری سد خاییز تنگستان امروز در قالب پویش الف – ب ایران و در آخرین روزهای کاری دولت با دستور حسن روحانی رییس جمهور در ارتباطی تصویری آغاز شد.  سد ارغون در بخش بوشکان شهرستان دشتستان قرار دارد و با طول تاج ۲۵۰ متر، عرض ۶ متر وحجم مخزن ۲ میلیون مترمکعب و  مبلغی افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است. سد خاییز تنگستان هم از نوع خاکی با هسته رسی دارای ارتفاع ۳۶متر، طول تاج ۶۱۰ متر، عرض ۱۰ متر و حجم مخزن حدود ۱۶ میلیون متر مکعب است.

source

توسط ecokhabari