خبرگزاری تسنیم، مسعود لطیفیان، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور– توسعه فناوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای دستیابی به گیاهپزشکی پایدار و دانش محور در کشور است. توجه به چرخه اقتصادی توسعه فناوری می تواند ارزش اقتصادی پایدار در اکوسیستم­های کشاورزی کشور ایجاد کند. افزایش فنآوری و خلاقیت، افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات فناورانه گیاهپزشکی و افزایش آموزشهای فناورانه در حوزه گیاهپزشکی کشور از ضروریات مهم آینده کشور است. توسعه پایدار فناوری همگام با راهبردها و سیاست­های کلان حفظ نباتات کشور عامل اصلی توسعه صادرات و ارزآوری نهاده های کنترل آفات به خصوص با گسترش فناوری های بومی کنترل زیستی است. توسعه فناوری در بخش گیاهپزشکی شامل 5 فرآیند اصلی است.
گام اول: ایجاد فناوری توسط واحدهای تحقیقاتی فعال در حوزه گیاهپزشکی
گام دوم: انتقال فناوری از واحدهای تحقیقاتی به صنایع وابسته به گیاهپزشکی
گام سوم: فرآیند بومی سازی در صنایع تولید نهاده های کنترل آفات
گام چهارم: گسترش فناوری و ارائه کاربردهای جدید برای اقتصادی کردن تولید نهاده های کنترل آفات
گام پنجم: مستندسازی و آینده پژوهی در زمینه نقش فناوری در فرآیند بلوغ اقتصادی صنایع تولید نهاده های کنترل آفات
دلایل ایجاد ارزش اقتصادی در چرخه توسعه فناوری های مورد نیاز بخش گیاهپزشکی
چرخه فناوری مورد نیاز بخش گیاهپزشکی کشور ضمن کارآفرینی و کمک به افزایش اشتغال در این زیربخش از طریق مشارکت کلیه ذینفعان اعم از پژوهشگر فناوری محور، کاربران و توسعه دهندگان فناوری توان تخصصی را در افزایش بهره وری اقتصادی تولید نهاده های کنترل آفات افزایش می دهد. دلایل عمده ایجاد ارزش اقتصادی در این بخش به شرح ذیل است:
چرخه توسعه فناوری های مورد نیاز بخش گیاهپزشکی
اجزای چرخه فناوری در بخش گیاهپزشکی
اجزای چرخه گیاهپزشکی به عبارتند از:
مرحله آگاهی
مرحله ایجاد فناوری
 مرحله تطابق
مرحله پیشرفت
مرحله واگذاری
موانع توسعه فناوری در زیر بخش گیاهپزشکی کشور
براساس تجربیات سنوات اخیر که در حوزه پژوهش های فناورانه در بخش گیاهپزشکی توجه بیشتری شده است، مشاهده شده که در فرآیند انتقال فن آوری های حاصل از پژوهش­های کاربردی موانع و مشکلاتی وجود دارد که اهم آنها به شرح ذیل هستند.
راهکارهای توسعه فناوری در بخش گیاهپزشکی کشور
برای توسعه فناوری در بخش گیاهپزشکی می بایست چرخه کامل انتقال فناوری به صورتی طراحی شود که ضمن برطرف کردن موانع و مشکلاتی که مورد بحث واقع شد، منافع اقتصادی کلیه ذینفعان حاضر در چرخه انتقال در نظر گرفته شود. عدم توجه به بازده اقتصادی در هریک از مراحل چرخه انتقال فناوری می تواند فرآیند انتقال را در این بخش مختل سازد. در این رابطه در سازمان حفظ نباتات به عنوان سیاست گذار توسعه فناوری در گیاهپزشکی کشور می بایست اقدامات زیر را انجام داد.
– آموزش موثر نحوه پژوهش فناورانه و چرخه انتقال فناوری برای پژوهشگران
– تقویت واحدهای توسعه و تجاری سازی فناوری درستاد سازمان در زیر مجموعه مدیریت حفظ نباتات کشور
– تجهیز کارگاهها و زیرساخت های موجود در راستای تسهیل پژوهشهای فناورانه
– حفظ محیط خلاق در تحقیقات فناورانه از طریق گسترش مشارکت با واحدهای دانشگاهی و صنعتی مرتبط
– تدوین دستورالعمل مناسب برای شناسایی نیازهای فناورانه، پژوهش و انتقال فناوری با در نظر گرفتن اصول قانونی مالکیت معنوی
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari