در پنجاه و دومین نشست هیئت مقررات زدایی، تسهیل، استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تصویب شد.
به گزارش ایسنا، پنجاه و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روز گذشته برگزار شد.
در راستای تسهیل استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و  معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران، مصوبات تسهیل‌گرانه‌ای از سوی این هیأت اتخاذ شد.
همچنین در  این نشست در خصوص معافیت تیر پارک‌ها از هزینه‌های تغییر کاربری، از سوی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار اضافه شدن عبارت « تیرپارک‌ها » به مصادیق مندرج در جدول مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم، موضوع پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ به هیأت محترم وزیران پیشنهاد شد.
انتهای پیام 

source

توسط ecokhabari