به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت نیروی کار, بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی, نشان می دهد 13.4 درصد از جمیعت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 0.1 درصدی در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
در بهار 1400 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 40.3 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش داشته است.
 در بهار 1400سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 25.3 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه قبل 0.1 درصد افزایش داشته است.

 
انتهای پیام/
 

source

توسط ecokhabari