از نظر بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکال، ارزهای دیجیتالی کماکان وضع خوبی ندارند.
به گزارش ایسنا، ارزهای دیجیتالی کماکان نتوانسته اند به روند صعودی خود بازگردند و بیتکوین ضعیف ترین عملکرد ماهانه خود را در سه سال اخیر به ثبت رسانده است. بررسی شاخص های تحلیل تکنیکال بازار نیز دارای اخبار چندان رضایت بخشی برای معامله گران نیستند. در ادامه وضعیت ارزهای دیجیتالی از نظر شاخص ها آمده است. این به روز رسانی تا ساعت ۱۵ به وقت شرقی صورت گرفته است:
۱- بیتکوین
قیمت: ۳۰ هزار و ۶۳۶.۱۷ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: محدوده خنثی
۲- اتریوم
قیمت: ۱۸۱۰.۱۷ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: محدوده خنثی
۳- دوج کوین
قیمت: ۰.۱۷۲ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: محدوده خنثی
۴- باینانس کوین
قیمت: ۲۸۱.۵۱ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: محدوده خنثی
۵- شیبا اینو
قیمت: ۰.۰۰۰۰۰۶۱ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: توصیه به فروش
۶- لایت کوین
قیمت: ۱۱۳.۴۱ دلار 
شاخص RSI: محدوده خنثی
شاخص MACD: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۳۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۵۰ روزه: توصیه به فروش
شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: توصیه به فروش
خط ابری ایچیموکو: محدوده خنثی
انتهای پیام

source

توسط ecokhabari