بررسی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه تدوین و انتشار آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا نشان می‌دهد که این شرکت در 4 سال گذشته در حوزه شفافیت اطلاعاتی عقبگرد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به طور کلی آمارهای انرژی درباره مبادلات نفت و فرآورده‌های نفتی، تعیین میزان ذخائر و تولید کشور، تقاضای داخلی و بین‌المللی و شیوه عرضه در یک کشور یا منطقه ابزار مناسبی برای سیاست‌گذاری بر بخش انرژی محسوب می‌شوند. بر همین مبنا کلیه کشورها به خصوص کشورهای نفتی اطلاعات دقیقی از میزان تولید و مصرف منابع هیدروکربوری خود جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار می‌دهند.
در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اگاهی از اهمیت وجود یک سیستم اطلاعاتی قوی درباره مصارف فرآورده‌های نفتی نسبت به تنظیم برنامه‌های عملیاتی اقدام کرده و بهبود ابزارهای مناسب برای تهیه و انتشار آمارهای قابل اعتماد برای افزایش کیفی و کمی بانک‌های اطلاعاتی کشور در دستور کار خود قرار داد.
در نتیجه این شرکت با توجه به اهمیت شفافیت در ارائه آمارهای مصارف فرآورده‌های نفتی اقدام به تهیه و انتشار سندی تحت عنوان «آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا» کرده است که این آمارنامه هر ساله منتشر شده و جزئیاتی از مصرف 5 فرآورده نفتی اصلی در سال گذشته در کشور را مشخص می‌کند.
در این بین اما در حالی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی همواره خود را پیشگام در شفافیت اطلاعاتی می‌داند که هم‌اکنون در سال 1400 هنوز آمارنامه مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا در سال‌های 98 و 99 منتشر نشده است که معلوم نیست دلیل این تعویق چیست. روال سال‌های گذشته بدین صورت بود که در هر سال آمارنامه سال گذشته منتشر شود، در نتیجه در خوشبینانه‌ترین حالت هم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک سال از انتشار این آمارنامه عقب مانده است.
شایان ذکر است که آمارنامه‌های سال‌های 96 و 97 نیز پس از پیگیری خبرگزاری فارس از روابط عمومی شرکت ملی پخش در اواخر سال 98 منتشر شد که این موضوع حکایت از این دارد که عملکرد این شرکت در 4 سال گذشته در حوزه انتشار آمارنامه‌ها و شفافیت اطلاعات برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ضعیف بوده و حتی عقب‌گرد داشته است.
آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا در 18 سرفصل زیر تعریف شده است. برای دریافت آخرین فایل منتشر شده از این آمارنامه که مربوط به سال‌های 96 و 97 است، روی لینک کلیک کنید.

انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari