نحوه بهره مندی کشور شیلی از دیپلماسی اقتصادی می‌تواند الگوی خوبی برای سایر کشور ها باشد.
امیر محمد رئیسیان، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) می‌گوید: ما برای الگو گرفتن عموماً سراغ کشورهای بزرگ و توسعه یافته می‌رویم. اما گاهی الگوی کشورهای کوچک نیز نکات جالبی در این مورد بیان می‌کند. شیلی یکی از مصادیق این امر است. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شیلی یک ابتکار داشت و با تأسیس یک شرکت، بخش خصوصی را به بخش عمومی متصل کرد و توانست با این هم افزایی اقتصادش را ارتقا دهد. این شرکت «پروشیلی» نام دارد و اصطلاحاً موتور اقتصادی شیلی است. شیلی توانست از فقر ۳۲ درصدی سال ۲۰۰۰ به فقر ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari