به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در جلسه دیروز خود به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها به این سازمان به ارزش تقریبی 130 هزار میلیارد تومان موافقت کرد.
قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این مصوبه طبق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 با تصویب هیات واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از این مصوبه قیمت سهام شرکت ها را طبق آیین نامه جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه کند.
همچنین براساس هماهنگی صورت‌گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر 20 درصد سهام در شرکت های موضوع این مصوبه را بصورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1401 به بخش غیردولتی واگذار کند.
چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر 20 درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت کند.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید